Magnetoterapija

Magnetoterapija

Magnetoterapija je jedna od bazičnih fizioterapeutskih procedura. Elektromagnetsko polje nastaje kada kroz vodič, odnosno svitak prolazi struja. Oko vodiča se stvara kružno magnetno polje, a unutar svitka se magnetna polja zbrajaju.